Kontrast
 • English

 • dr inż. arch. Dorota Jopek

  telefon:
  (+48) 12 293 53 14
  konsultacje:
  miejsce:
  Pawilon F, pok. 418
  dokumenty:

  Absolwentka Politechniki Krakowskiej kierunku Architektura i urbanistyka. Ukończyła studia doktoranckie w dyscyplinie naukowej architektura i urbanistyka. Rozprawa doktorska „Wpływ lokalnych przepisów prawnych na kształtowanie przestrzeni i krajobrazu miejskiego na przykładzie Nowego Jorku, której promotorem jest prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Böhm, została obroniona z wyróżnieniem w październiku 2014 roku. Zrealizowała stypendium doktoranckie w ramach projektu „Politechnika XXI wieku. Program rozwojowy Politechniki Krakowskiej – najwyższej jakości dydaktyka dla przyszłych polskich inżynierów”

  Architektka z uprawnieniami do projektowania architektonicznego bez ograniczeń, wydanych przez Małopolską Okręgową Izbę Architektów.  Posiada ponad 10-letni staż zawodowy zarówno w kraju jak i zagranicą. Wieloletni członek Małopolskiej Izby Architektów. Od roku 2011 adiunkt, obecnie w Katedrze Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Autorka i współautorka kilkunastu publikacji związanych głównie z problematyką rozwoju przestrzennego wielkich miast w zakresie projektowania urbanistycznego i planowania procesów rewitalizacji. Współautorka podręcznika pt.: Podstawy planowania przestrzennego. Założenia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne. Uczestniczka zagranicznych stypendiów naukowych (m.in. Francja, Słowenia). Autorka lub współautorka wielu projektów architektonicznych, opracowań urbanistycznych i programu rewitalizacji. Specjalizacja naukowa: planowanie przestrzenne, urbanistyka, rewitalizacja obszarów zurbanizowanych.