Kontrast
 • English

 • dr Bianka Godlewska-Dzioboń

  telefon:
  (+48) 12 293 75 65
  konsultacje:
  miejsce:
  Rakowicka 16, pok. 22 II p.
  dokumenty:

  Absolwentka specjalności: rachunkowość na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W latach 2008-2018 pracownik Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu, początkowo jako kierownik Biura Doskonalenia Zawodowego, następnie jako pracownik naukowy. Od 2017 pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych a od 1.02.2019 asystent w Katedrze Gospodarki i Administracji Publicznej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

  Doktor nauk ekonomicznych, stopień uzyskany na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w 2018 r. za rozprawę pt.: Tendencje zmian sektorowej struktury zatrudnienia w nowych krajach członkowskich.

  Zainteresowania naukowe obejmują m.in. rynek pracy oraz struktury gospodarcze. Ponadto szczególną uwagę w pracy naukowej i badawczej poświęca zagadnieniom związanym z: politykami publicznymi, rozwojem kapitału ludzkiego, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji zawodowych.

  Ekspert i trener w krajowych projektach badawczo-wdrożeniowych z zakresu propagowania przedsiębiorczości akademickiej.

  Autorka i współautorka kilkunastu publikacji naukowych z obszaru przemian strukturalnych gospodarki dokonujące się głównie pod wpływem technologii informacyjno-komunikacyjnych i globalizacji na rynku pracy.

  Od 2012 roku członek Rady Programowej Międzynarodowego Forum Górskiego.

  Zastępca kierownika projektu badawczego pt. „Przedsiębiorczość i innowacyjność akademicka – model współpracy uczelni ekonomicznych z pracodawcami”, przyjętego do realizacji w ramach umowy pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie a Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu pod nazwą „DIALOG” z dnia 10 sierpnia 2017.

  Pomysłodawca i koordynator Laboratorium Dialogu UEK – inicjatywy, której głównym celem jest powiązanie społeczności uniwersyteckiej – zarówno studentów, jak i pracowników naukowo-dydaktycznych – ze środowiskiem biznesu oraz władz lokalnych poprzez wzajemne wykorzystanie własnych potencjałów i potrzeb, wymianę doświadczeń, opinii i poglądów, a także budowę silnych fundamentów dla przyszłej współpracy.