Kontrast
 • English

 • dr Aleksander Dańda

  telefon:
  (+48) 12 293 57 49
  konsultacje:
  miejsce:
  ul. Rakowicka 16, pok. 42
  dokumenty:

  Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, absolwent Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. Od 2019 r. Konsul Generalny RP w Hongkongu i Makau. Adiunkt w Katedrze Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W latach 2016 – 2019 Dyrektor Departamentu Nauki w MNiSW. W latach 2009-2012 Dziekan Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. J. Tischnera w Krakowie. Były Zastępca Dyrektora Departamentu Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Gościnny wykładowca m.in. University of London, University of Limerick. Autor monografii Dominium jako forma ustrojowa państw anglosaskich (Wydawnictwo WSE). Redaktor zbioru Current Challenges to Peacekeeping Efforts and Development Assistance (Wydawnictwo WSE). Współautor monografii Instytucje ombudsmana w wybranych państwach anglosaskich na tle porównawczym (Wydawnictwo Sejmowe). Zainteresowania naukowe koncentruje wokół funkcjonowania państw z anglosaskiego kręgu kulturowego (w aspekcie zagadnień z zakresu administracji publicznej, współczesnych ustrojów państwowych, geopolityki oraz problemów współczesnego bezpieczeństwa międzynarodowego).