Kontrast
 • English
 • Tylko 4 małe kroki dzielą Cię od zdobycia Nagrody im. Prof. Jerzego Indraszkiewicza!

  1. Uzyskaj dyplom magistra Wydziału GAP UEK w terminie do 30 września bieżącego roku akademickiego oraz miej średnią z ocen co najmniej 4,0.
  2. Dostarcz niezbędne dokumenty (zgłoszenie, kwestionariusz zgłoszeniowy, CV, potwierdzenie ukończenia studiów) do Fundacji GAP w wyznaczonych terminach.
  3. Wyróżniaj się działalnością naukową (np. uczestnictwo w projektach badawczych i wdrożeniowych, udział w konferencjach, publikacja artykułów) lub,
  4. Miej:
   a) osiągnięcia sportowe (np. udział w zawodach, udział w grach zespołowych) lub
   b) osiągnięcia artystyczne (np. prezentacja prac artystycznych lub utworów muzycznych, otrzymanie nagrody) lub
   c) wyróżniaj się działalnością na rzecz środowiska akademickiego, organizacji  pozarządowych, społeczeństwa obywatelskiego (np. wolontariat, aktywność w grupach nieformalnych, działalność w kole naukowym) lub
   d) wyróżniaj się inną działalnością taką jak udział w projektach, szkoleniach, uzyskanie stypendiów, inicjowanie przedsięwzięć itp.

   

  Przeczytaj Regulamin Nagrody

  Zgłoś Kandydata

  Wypełnij formularz zgłoszeniowy

  Oświadczenie do celów podatkowych